Анкета

611 гласували
Има ли Референдумът "почва" у нас ?
 
 
Болкан Асист

"Болкан Асист” е българско сдружение с нестопанска цел, основано през 2000 г. и обединяващо личности и организации, работещи за развитието на гражданското общество.
Вече 12 години организацията работи в полза на гражданското участие и обществения диалог. 
В изпълнение на своята мисия "Болкан Асист" успешно реализира местни и регионални инициативи и проекти в партньорство с български и международни организации и институции - НПО, общини, учебни заведения, академични среди, държавни агенции, министерства, парламентарни комисии и др. Организацията е постигнала конкретни резултати в проучването, прилагането и разпространението на ефективни и иновативни методи и подходи за гражданско участие и диалог между гражданите и институциите, в разработването и предлагането на законодателни актове и промени, в работата в мрежа и организирането на застъпнически и информационни кампании в полза на граждански каузи и идеи.