Анкета

610 гласували
Има ли Референдумът "почва" у нас ?
 
 
Начална страница | 

Институт

публикувано на 22 юли 2010


публикувано на 15 февруари 2011


Пряка демокрация
публикувано на 22 юли 2010

ИНСТИТУТ ЗА ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

Институтът за пряка демокрация е независима, неправителствена и неполитическа организация, създадена, за да подкрепя и разпространява идеите, принципите и процедурите на пряката демокрация в национален и регионален контекст. Институтът е тинк-танк, учреден като фондация в обществена полза. Учредител на Института е Сдружение за партньорство и подкрепа на гражданската активност „Болкан Асист”.

Цели на Института:
 • Да разпространява идеите, принципите и процедурите на пряката демокрация и гражданското участие
 • Да подкрепя подобряването на правната рамка на пряката демокрация и гражданското участие
 • Да изследва и разпространява знания за различните модели, процедури и практики на пряката демокрация и демокрацията на участието
 • Да изгражда мрежи за институционално и гражданско взаимодействие по проблемите на пряката демокрация и гражданското участие на национално и регионално ниво, както и в Европейския съюз
 • Подкрепа на други организации, имащи цели, подобни на целите на Института

Основна дейност на Института:
 • Изследователска, аналитична и образователна дейност
 • Иницииране и подкрепа на законодателни промени
 • Осъществяване на връзки и кампании с институции, граждански организации и граждани в подкрепа на пряката демокрация и гражданското участие 
 • Организиране на конференции, семинари, публични лекции и други значими форуми по проблемите на пряката демокрация и гражданското участие
 • Извършване на цялостна оценка на процедурите и механизмите на пряката демокрация и гражданското участие
 • Осъществяване на активно сътрудничество с представителите на местната власт по програми, свързани с целите на Института
 • Осигуряване на експертна помощ при иницииране на референдуми, граждански инициативи, обществени консултации
 • Публикации по проблемите на пряката демокрация и гражданското участие
Сътрудничество с организации, институции и физически лица в страната и в чужбина

Настоятелство на Института


Настоятелството е върховният орган на Института, който взема решения по стратегическите въпроси за развитието на организацията. Настоятелството се състои от 3 до 7 членове, избирани с мандат от 5 години.

Членове на Настоятелството


Бруно Кауфман (Институт за референдуми и инициативи Европа, президент)
Донка Михайлова (председател на Сдружение "Знание", Ловеч, народен представител в 40-то Народно събрание)
Галина Спасова (журналист)
Иво Христов (юрист и социолог; университетски преподавател)
Красимира Каменова (председател на УС на Център за европейски инициативи, Стара Загора, юрист)
Петя Кабакчиева (социолог; университетски преподавател)
Дочо Михайлов (социолог)

Управителен съвет

Управителният съвет е управляващият орган на Фондацията. УС се състои от 3 членове, избирани за срок от 5 години.

Членове на Управителният съвет

Атанас Славов (конституционалист; университетски преподавател)
Ралица Негенцова (адвокат, член на ЦИК)
Сергей Джоканов (журналист)

Видяно 14895 пъти