Анкета

610 гласували
Има ли Референдумът "почва" у нас ?
 
 
За нас
публикувано на 08 юни 2009

 
“БОЛКАН АСИСТ” СДРУЖЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО И ПОДКРЕПА НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ

“Болкан Асист” е българско сдружение с нестопанска цел, основано през 2000 г. и обединяващо личности и организации, работещи за развитието на гражданското общество. Част от тях са преки участници в Програмата за сътрудничество с общините в Централна Стара планина, която Швейцарското правителство осъществява от 1992 г.

Мисия:
Сдружение "Болкан Асист" стимулира и подкрепя прякото гражданско участие на национално и европейско ниво, като разработва и реализира проекти и инициативи в партньорство с други организации, институции и мрежи.

Визия:
"Болкан Асист" е признат партньор и действен участник в националните и международни мрежи от организации, активно работещи за демократично и устойчиво развитие на обществото и неговите структури.

Членовете на "Болкан Асист" са признат екип от висококвалифицирани специалисти със свой принос за просперитета на България и на Балканите и за интегрирането им в Европейската общност.


Устав:

Отчет за дейността на Сдружение "Болкан Асист" през 2009 г.
Финансов отчет на Сдружение "Болкан Асист" за 2009 г.
Годишен одиторски доклад за 2009 г.
Работен план и бюджет на Сдружение "Болкан Асист" за 2010 г.

Отчет за дейността на Сдружение "Болкан Асист" през 2010 г.
Финансов отчет на Сдружение "Болкан Асист за 2010 г.
Годишен одиторски доклад за 2010 г.
Работен план и бюджет на Сдружение "Болкан Асист" за 2011 г.

Отчет за дейността на Сдружение "Болкан Асист" през 2011 г.
Финансов отчет на Сдружение "Болкан Асист" за 2011 г.
Годишен одиторски доклад за 2011 г.
Работен план и бюджет на Сдружение "Болкан Асист" за 2012 г.

Отчет за дейността на Сдружение "Болкан Асист" през 2012 г.
Финансов отчет на Сдружение "Болкан Асист" за 2012 г.
Годишен одиторски доклад за 2012 г.
Работен план и бюджет на Сдружение "Болкан Асист" за 2013 г.

Отчет за дейността на Сдружение "Болкан Асист" през 2013 г.
Финансов отчет на Сдружение "Болкан Асист" за 2013 г.
Годишен одиторски доклад за 2013 г.
Работен план и бюджет на Сдружение "Болкан Асист" за 2014 г.

Видяно 27086 пъти