Анкета

610 гласували
Има ли Референдумът "почва" у нас ?
 
 
Начална страница | 

Предлагаме

Какво предлагаме
публикувано на 08 юни 2009

Ø      Организация и модериране на обществени процеси и събития – "Болкан Асист" организира и провежда проблемни дискусии, семинари, кръгли маси, дискусионни форуми, обществени обсъждания и др.

Ø      Проучване, разработване и прилагане на иновативни практики за пряко гражданско участие – една от силните страни на "Болкан Асист" е пряката работа с хората на място (“на терен”) и включването им в нови, неизползвани до сега форми на участие в обществения живот и в процеса на вземане на решения.

Ø      Управление и реализация на проекти – "Болкан Асист" се ангажира с целия цикъл на един проект: от неговото идентифициране и планиране до неговото изпълнение, наблюдение и оценка – това може да бъде цялостен пакет или отделни консултантски и изпълнителски дейности.

Ø      Мониторинг и подкрепа на проекти – “Болкан Асист” разполага със специализиран екип за мониторинг и подкрепа на проекти, обучен с помощта на български и международни специалисти и проверен в практиката; при заявена необходимост Болкан Асист разработва концепции и извършва мониторинг и подкрепа, съобразени със спецификата и големината на проектите.

Ø      Съпътстване на проекти – "Болкан Асист" предлага текущо съдействие на ръководители и изпълнители на проекти, ориентирано най-вече към управленските умения и институционалното укрепване; с помощта на широката мрежа от експерти и чрез многостранния опит и способности на членовете си, "Болкан Асист" е в състояние да отговори и на много други заявки.

Ø      Обучение, консултации, експертна помощ – с помощта на доказани професионалисти “Болкан Асист” може да бъде полезен както на нестопански организации и граждански групи, така и на представители на местните и регионални власти с курсове, семинари, консултации и специализирана помощ в областите: гражданско участие, управление на проекти, мониторинг и оценка на проекти, институционално развитие на организациите, управление на човешките ресурси и др.

Ø      Посредничество и обмяна на опит – "Болкан Асист" съдейства за намиране, създаване и поддържане на контакти и партньорства и обмен на информация и опит между личности, организации, общини, фирми и др.

Ø      Връзки с обществеността – "Болкан Асист" разработва и реализира стратегии за връзки с обществеността по конкретни поводи и заявки, организира специализирано обучение, съпътствано от практически проекти; подпомага партньорите при подготовка и провеждане на информационни кампании и медийни изяви.

Ø      Усъвършенстване на знанията и уменията в практиката – "Болкан Асист" е ефективен партньор за организиране на обучение и практически курсове за учащи и професионалисти, както и за участието им в международни практики и обмени, свързани с овладяване на европейския опит и ноу-хау.
 


КАЛЕНДАР за подготовка на общинските планове за развитие за периода 2014-2020 г.


Видяно 11900 пъти