Анкета

610 гласували
Има ли Референдумът "почва" у нас ?
 
 
Начална страница | 

Обществени съвети

Обществени съвети

Ако представлявате Обществен/ Консултативен съвет и желаете да се включите в базата данни, или вече присъствате в нея и искате да публикуваме актуална информация, моля попълнете приложения формуляр или ни изпратете писмо в свободен текст на електронната поща на Сдружението: balkanassist@balkanassist.bg


Моля изберете начин на търсене:

по географски принцип по предмет на дейност вижте всички Обществени съвети

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Търсене

Тази база данни е изработена в рамките на проект „Обществените съвети - живата връзка между гражданите и местната власт” ,
Дейност 5,
номер на договора 08-23-272-С/27.08.2008
с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

По същия проект - Сборник с добри практики

Електронна мрежа на Обществените съвети в България
Съобщение до тази група можете да изпратите на
Член на тази група можете да станете ТУК