Анкета

610 гласували
Има ли Референдумът "почва" у нас ?
 
 
Начална страница | 

април 2014

 

Дискусия "Приносът на жените в европейската политика", 28.04.2014 г., Дом на Европа, София


29 април 2014

 Проект "Повече жени в европейската политика - повече жени през 2014 г.",
финансиран от Програма „Основни права и гражданство” на ЕС (2007 – 2013 г.)

Среща - дискусия
„Приносът на жените в европейската политика”
28.04.2014 г. , Дом на Европа, София

На 28.04.2014 г., в навечерието на изборите за Европейски парламент, в Дома на Европа в София се състоя среща - дискусия на тема „Приносът на жените в европейската политика” с участието на жени - политици, представители на НПО и политически партии, експерти и медии.

Срещата бе организирана от сдружение „Болкан Асист” в рамките на проекта „Повече жени в европейската политика - повече жени през 2014” и целеше да представи резултатите от Програмата за обучение и подкрепа, която сдружението реализира в периода януари – април 2014 г., и да подчертае приноса на жените в българската и европейска политика.

Участниците в срещата бяха приветствани от г-н Теодор Стойчев, и.д. Ръководител на информационното бюро на ЕП в София, след което Славея Христова, изпълнителен директор на Болкан Асист, представи накратко резултатите от Програмата за обучение и подкрепа на 20 млади жени, желаещи да засилят своето участие в политиката.

Светлана Маркова и Цветелина Маринова, участнички в Програмата, споделиха своите впечатления и почертаха удовлетворението си както от самата програма, така и от възможността да попаднат в среда от съмишленици и да създадат приятелства и контакти с жени от различни политически партии. Ива Йорданова, участничка в Програмата, която представляваше България в международното обучение, организирано по същия проект в Брюксел (30.03. - 04.04.2014 г.), изтъкна ползата както от общата, така и от индивидуалната част на Програмата и най-вече от практическите занятия и казуси, които са й помогнали да се почувства по-уверена и подготвена за участието си в предстоящата кампания.

Любов Панайотова, изпълнителен директор на фондация „Европейския институт”, и Илиана Балабанова - Стойчева, Национален координатор на Българското женско лоби, представиха постиженията на жените в европейската политика, както и регламентите, институциите и организациите, които допринасят за разширяване на женското участие.

По време на оживената дискусия бяха изказани опасения, че българските жени няма да бъдат достатъчно добре представени в новия ЕП, тъй като някои от политическите партии са отстъпили от досегашните си позиции относно броя на жените в листите, а други са издигнали кандидатури на неизвестни и непопулярни жени. Предложено бе да се помисли за обща дългосрочна инициатива, която да стартира след европейските избори и да води до обединяване и консолидиране на усилията в полза на по-широкото участие на жените в политиката на всички нива – местно, национално и европейско.
 Виж всички новини обратно в началото на страницата

Видяно 2363 пъти