Анкета

610 гласували
Има ли Референдумът "почва" у нас ?
 
 
 

Пилотно обучение по проекта "Да станем двигател на промяната в селските райони"


24 май 2014


Първата част на пилотното обучение по проекта „Да станем двигател на промяната в селските райони” за България се проведе в периода 16-18 май, 2014 г. в хотел „Аугуста”, град Хисар.

Проектът „Да станем двигател на промяната в селските райони” (Qua Pro - Becoming A Change Agent for Rural Citizenship) се финансира по програма “Грундвиг” на ЕС и е с продължителност 2 години (2013 – 2014). Основни партньори по проекта са организации от Германия, България и Чехия, които имат асоцииран партньор от съответната страна и допълнителни партньори за мултиплициране на опита от Естония и Португалия. Водещ партньор е Форумът за международно планиране и развитие finep от Германия, чийто асоцииран партньор е Академията за селски райони в Баден Вюртемберг. Партньори от България и Чехия са Сдружение „Болкан Асист” и организация „Агора”, чиито асоциирани партньори са Асоциацията за социални изследвания и приложни изследователски практики (АСИ) от България и Местната инициативна група Брумовска от Чехия.

Основната цел на проекта е повишаване на гражданското участие и активност в селските райони и засилване на взаимодействието между гражданското общество и местната власт в тези райони на Европа. Специфичните цели са свързани с разработване, тестване и мултиплициране на интегрирана концепция и програми за съвместно обучение на граждани, политици и служители в администрацията в селските райони, което да насърчи активното гражданство.

В рамките на два дни двадесет и шестимата участници, сред които представители на администрацията, политическите партии и гражданското общество от общините Айтос, Белене, Борино, Девин, Доспат, Елена, Раковски, Троян и Черноочене, обсъждаха възможностите за партньорство за подобряване качеството на живот в селските общини.

В неформална среда участниците успяха да разменят местата си и да разберат по-добре отговорностите си, за да ги споделят, и обогатиха познанията си относно принципа на партньорството и различните форми за включване на гражданите и заинтересованите страни в решенията и политиките на местно ниво, както и принципи и подходи за добро управление на местно ниво. От особен интерес за всички участници бе представеният успешен модел за взаимодействие между гражданското общество и местната власт на Сдружение „Деветашко плато”, което обединява усилията на девет села от три различни общини.

В края на обучението участниците споделиха, че са повишили своите знания и умения за работа в екип, за взаимодействие с гражданите и помежду им, и високо оцениха програмата, разработена от Болкан Асист в партньорство с чешките и германски партньори като успешен модел за обучение на партньорите от трите групи – администрация, политици и граждани от селските райони във всички европейски страни.

Всички очакват с нетърпение втората част на пилотното обучение, което ще се проведе на 13 и 14 юни 2014 г. във Велинград.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация
 Виж всички новини обратно в началото на страницата

Видяно 2145 пъти