Анкета

610 гласували
Има ли Референдумът "почва" у нас ?
 
 
Начална страница | 

декември 2014

 

Стартира проектът „Граждански мониторинг за по-добро управление”


09 декември 2014

Сдружение „Болкан Асист” започва нов проект с помощта на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г. „Граждански мониторинг за по-добро управление”, който ще продължи до януари, 2016 година.
Целта на проекта е да повиши капацитета за граждански мониторинг и застъпничество на членовете на сдружението и на неправителствени организации в отдалечени райони на страната и да изгради умения за мониторинг и застъпничество на местно, национално и европейско ниво.
 
В рамките на поректа ще бъде сформирана експертна група от представители на водещи НПО в областта на гражданския мониторинг, която ще разработи стандарти и индикатори за наблюдение  върху дейността на институциите на национално и местно ниво и ще организира обучение за екипа на Болкан Асист и за 10 НПО от отдалечени райони на страната. 
 
След обучението стандартите и индикаторите ще бъдат приложени на практика и в продължение на няколко месеца ще се осъществява пилотно наблюдение върху дейността на парламента, правителството и местната власт в три български общини с участието на членове на експертната група и обучени НПО- представители. 
 
Резултатите от пилотното наблюдение и от проучването на европейския опит в гражданския мониторинг (което също ще бъде направено в рамките на проекта) ще бъдат представени в доклад и на публична среща в края на 2015 г. От тях ще могат да се ползват както НПО, така и местни и централни институции, вземащите решения и медиите.
 Виж всички новини обратно в началото на страницата

Видяно 588 пъти