Анкета

610 гласували
Има ли Референдумът "почва" у нас ?
 
 
Начална страница | 

април 2015

 

Среща - обучение на екипа за преговори "Агенти на промяната"


06 април 2015


Проект „ГРАЖДАНСКИ ДЕБАТ ЗА ПРОМЯНА”
Проектът се изпълнява от Сдружение „Болкан Асист” с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г.

СРЕЩА – ОБУЧЕНИЕ
НА ЕКИПА ЗА ПРЕГОВОРИ „АГЕНТИ НА ПРОМЯНАТА”

 
На 27 и 28.03.2015 г. в хотел „Рамада” – София се проведе среща – обучение на членовете на Екипа за преговори / Агенти на промяната, които бяха избрани от Националния граждански панел на 10.03.2015 г., за да представят предложенията и препоръките на гражданите пред управляващите и медиите.

Членовете на Екипа са 20 граждани и представители на НПО от различни райони на страната и задачата им е да проведат поредица от срещи с институции и медии, на които да представят и обосноват предложения за законодателни и нормативни промени, формулирани от Националния граждански панел с цел по-ефективно включване на гражданите в управлението и постигане на повече прозрачност, отчетност и граждански контрол.

Целта на обучението бе да повиши подготовката на „Агентите на промяната” за участие в срещи и преговори, за робота в екип и застъпничество. Програмата включваше презентации, дискусии, работа по групи и ролеви игри с участието на Ирина Недева, журналист в БНР, Гергана Дженкова, професионален консултант по лидерство и организационно развитие, д-р Атанас Славов, експерт по конституционно право и Славея Христова, организатор и водещ на обучението, изпълнителен директор на Болкан Асист.

Членовете на Екипа се включиха активно във всички форми на работа, а в края на срещата изразиха своята удовлетвореност и дадоха предложения и препоръки за следващите стъпки и дейности, свързани с подготовката и провеждането на срещите, които ще се проведат в периода април – май 2015 г.

Програма на обучението
Ангажименти на членовете на Екипа
Списък и координати на членовете на Екипа за преговори

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Болкан Асист” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.

 Виж всички новини обратно в началото на страницата

Видяно 709 пъти