Анкета

610 гласували
Има ли Референдумът "почва" у нас ?
 
 
Начална страница | 

април 2015

 

Първа среща на Екипа за преговори в Народното събрание


23 април 2015

Проект „ГРАЖДАНСКИ ДЕБАТ ЗА ПРОМЯНА”
Проектът се изпълнява от Сдружение „Болкан Асист” с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на  Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г.

ПЪРВА СРЕЩА НА ЕКИПА ЗА ПРЕГОВОРИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЕКИПЪТ ЗА ПРЕГОВОРИ „АГЕНТИ НА ПРОМЯНАТА” ПРОВЕДЕ СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО СЪМОУПРАВЛЕНИЕ

На 22.04.2015 г. членовете на Екипа за преговори „Агенти на промяната” проведоха първата от поредицата срещи с управляващите за представяне на предложенията и препоръките на гражданите за подобряване на управлението и разширяване на възможностите за гражданско участие и обществен контрол.

Групата бе приета от г-н Найден Зеленогорски, председател на Комисията за регионална политика, благоустройство и местно самоуправление - член на РБ. В срещата участваха и г-жа Ирена Коцева, зам.-председател на Комисията от ПГ на ГЕРБ, г-н Добромир Проданов, член на Комисията от ПГ на ГЕРБ, г-н Иван Иванов, член на Комисията от ПГ на АБВ, експерти и сътрудници. 

За кратко се включи и г-жа Бойка Маринска, председател на Комисията по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите, която се ангажира да организира среща на Екипа за преговори с членове на Комисията и на Обществения съвет към нея, за да се обсъдят както предложенията на гражданите, така и внесените в НС законопроекти за изменение и допълнение на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и в местното самоуправление.

Членовете на екипа за преговори представиха Предложения за законодателни промени, целящи подобряване на работата на централната и местната власт, ефективен граждански контрол, по-добро функциониране на обществените / консултативни съвети и по-либерално прилагане на инструментите на пряката демокрация в България.

По време на дискусията беше акцентирано върху необходимостта от повече прозрачност и отчетност в работата на политиците и институциите, от по-ясна и достъпна за гражданите информация, от разширяване на конституционните им права и гражданско образование на всички нива, от промени в изборното законодателство, в ЗМСМА, ЗНА и др. Специално внимание беше отделено на предстоящите промени в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и в местното самоуправление и на неразбирането на същността на пряката демокрация, която трябва да бъде преди всичко граждански инструмент за вземане на решения.

Политиците поздравиха представителите на гражданското общество за свършената работа и за усилията, които полагат, и изразиха своята загриженост относно съществуващите апатия и недоволство сред хората. Те заявиха желание и готовност да работят за по-добро взаимодействие с гражданите и за повече прозрачност от страна на Народното събрание.

Господин Зеленогорски пое ангажимент да запознае с предложенията както членовете на Комисията за регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, така и членовете на Парламентарната група на Реформаторския блок, и да търси широка подкрепа за законодателни промени, които да удовлетворят исканията на гражданите или част от тях.

В заключение двете страни заявиха готовност за следващи срещи и взаимодействие с цел обсъждане и приемане на предложенията и препоръките на гражданите.

Предложения и препоръки за оптимизиране на държавното управление и взаимодействието с гражданското общество
 Виж всички новини обратно в началото на страницата

Видяно 852 пъти