Анкета

610 гласували
Има ли Референдумът "почва" у нас ?
 
 
Начална страница | 

септември 2015

 

Заключителна пресконференция за резултатите от проекта и за представяне на сайта


23 септември 2015


Проект „ГРАЖДАНСКИ ДЕБАТ ЗА ПРОМЯНА”


Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г.
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

за резултатите от проекта и за представяне на сайта

 На 25 септември 2015 г. от 11.00 ч. в БТА Сдружение „Болкан Асист“ организира пресконференция за резултатите от проекта „Граждански дебат за промяна” и за представяне на новия сайт със същото име.

 Целта на пресконференцията е да обобщи резултатите от гражданския дебат, проведен в периода октомври 2014 - март 2015 г. и от срещите с политиците, проведени в периода април - юли 2015 г., както и да популяризира новия сайт „ГРАЖДАНСКИ ДЕБАТ ЗА ПРОМЯНА”, създаден в рамките на проекта като обща платформа за граждански действия.

 Освен участници в проекта, в пресконференцията са поканени и членове на „Форум Гражданско Участие“ за обсъждане на съвместни инициативи в бъдеще.

 Участници:

  1. Славея Христова - изпълнителен директор на Сдружение „Болкан Асист” и ръководител на проекта „Граждански дебат за промяна”
  2. Ивайло Хлебаров - координатор на проекта
  3. Ива Таралежкова - председател на УС на „Форум Гражданско Участие“

 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Болкан Асист” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.
Виж всички новини обратно в началото на страницата

Видяно 740 пъти