Анкета

610 гласували
Има ли Референдумът "почва" у нас ?
 
 
Начална страница | 

ноември 2015

 

Представяне на резултатите по проект "Граждански мониторинг за по-добро управление"


15 ноември 2015


 
Проект „Граждански мониторинг за по-добро управление”
Проектът се изпълнява от Сдружение „Болкан Асист” с финансовата помощ на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.


На 10.11.2015 г. в “Радисън Блу” гранд хотел в София се проведе заключителната среща по проекта „Граждански мониторинг за по-добро управление”.

Участие взеха неправителствени организации, експерти, журналисти и представители на Народното събрание, НСОРБ и общините, включени в проекта: Белене, Димитровград, Карлово и Опака.

Срещата бе открита от г-н Иван Иванов, зам. председател на Народното събрание, който поздрави участниците и организаторите и изрази интереса и подкрепата си към гражданските инициативи, свързани с наблюдение и контрол върху дейността на институциите.

Членове на екипа на Болкан Асист и на експертните групи, сформирани в рамките на проекта, представиха резултатите от пилотното наблюдение върху дейността на парламента, правителството и местната власт в общините Белене, Димитровград, Карлово и Опака във връзка с прилагането на основните принципи за добро управление: „Публичност”, „Отчетност”, „Обществено консултиране”, „Партньорство и участие

С активното участие на всички присъстващи бяха обсъдени предложените от наблюдаващите експерти препоръки за оптимизиране на работата на институциите.

Във втората част на срещата бяха представени резултатите от проучването на европейския опит в областта на гражданския мониторинг (преди всичко върху дейността на европейските институции).

Маркус Трилинг от офиса на организацията Bankwatch в Брюксел сподели опит и добри практики от работата на Bankwatch във връзка с наблюдението, което осъществява върху
дейността на международните финансови институции и управлението на структурните фондове на ЕС в Централна и Източна Европа.

В заключение, участниците в срещата се обединиха около мнението, че гражданският мониторинг е полезен и необходим, но трябва да се осъществява постоянно и да обединява усилията на широк брой неправителствени организации.


Резюме на доклада за резултатите от наблюдението върху дейността на парламента и правителството и препоръки за оптимизиране на тяхната работа;
Резюме на доклада за резултатите от наблюдението върху дейността на четири български общини и препоръки за оптимизиране на тяхната работа;
Подробен доклад за резултатите от гражданския мониторинг на национално ниво;
Подробен доклад за резултатите от гражданския мониторинг на местно ниво;
Презентация на резултатите от проучването на европейския опит;
Презентация на опита на международната организация Bankwatch.
 

 
 
 Виж всички новини обратно в началото на страницата

Видяно 1388 пъти