Анкета

610 гласували
Има ли Референдумът "почва" у нас ?
 
 
Начална страница | 

април 2017

 

Общо събрание на Болкан Асист


28 април 2017

ПОКАНА   
На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ Управителният съвет на сдружение Болкан Асист свиква редовно Общо събрание на членовете на 31.05.2017 г. от 16:30 часа. Събранието ще се проведе в гр. София, улица Кракра 11, Клуб на архитектите (Кафето Timeless) при следния
 
Дневен ред:

1. Отчет за дейността и финансите на сдружението през 2016 г. 
2. Приемане на план и бюджет за 2017 г.
3. Разни
 
При липса на кворум събранието ще се проведе същото място от 17:30 часа.
 
Председател: Славея ХристоваВиж всички новини обратно в началото на страницата

Видяно 1057 пъти