Анкета

610 гласували
Има ли Референдумът "почва" у нас ?
 
 
Начална страница | 

Регенерация

Регенерация


Покажи всички

РЕГЕНЕРАЦИЯТА ШАНС ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНИТЕ
КАКВО Е ТОВА РЕГЕНЕРАЦИЯ?
  • Регенерацията е процес на подобряване на състоянието на западнали райони и подпомагане на хора изпаднали в тежко социално положение.
  • Регенерацията е интегрирано управление и възстановяване на градската среда чрез публично-частни партньорства и с активното участие на гражданите;
  • Регенерацията е една нова индустрия в подкрепа на устойчивото развитие …

Местните власти трябва добре да познават ресурсите, с които разполагат – историческо наследство и природни богатства, за да ги запазят и използват ефективно и целенасочено като стимул за икономическо развитие и повишаване благосъстоянието на хората. Това е подход, който в много страни в Европа и по света е постигнал значими резултати.

ТИПОВЕ РЕГЕНЕРАЦИЯ
1. РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКИ УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ
2. НОВ ЖИВОТ ЗА ИСТОРИЧЕСКО И АРХИТЕКТУРНО НАСЛЕДСТВО
3. КОНВЕРСИЯ НА БИВШИ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ И ОБЕКТИ
4. КОНВЕРСИЯ НА БИВШИ ВОЕННИ ТЕРЕНИ И ОБЕКТИ
5. РЕГЕНЕРАЦИЯ НА УВРЕДЕНИ ПРИРОДНИ ТЕРИТОРИИ И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА
6. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗНООБРАЗИЕ

Няма чуждестранни регенерации.